19.03.2018: Hyveet työssä -workshop

Miten hyveillä voidaan rakentaa hyvää työkulttuuria?

Koulutusiltapäivässä keskitytään siihen, kuinka hyveet otetaan haltuun ja käyttöön työpaikalla.

Aika: maanantai 19.3. klo 13:00 - 16:00
Paikka: Pohjois-Karjalan kauppakamari, Torikatu 21 C, 2. krs

Workshopiin osallistuvat
• saavat hyvän ymmärryksen hyveistä ja niiden positiivisista vaikutuksista työpaikalla
• oppivat tunnistamaan jo olemassaolevia hyveitä omassa työyhteisössään
• oppivat hahmottamaan uusia, tarpeellisia hyveitä suhteessa oman työyhteisön tavoitteisiin
• saavat hyvän käsityksen siitä, miten hyveitä sanoitetaan
• hahmottavat omaa polkua eteenpäin hyveiden hyödyntämisessä työhyvinvoinnin, tehokkuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä.

Workshopin hinta 49 € (+alv 24%).

Ilmoittaudu pian tästä linkistä, sillä osallistujamäärä on rajoitettu.Takaisin