MENTOROINNILLA TULEVAISUUDEN MENESTYSTÄ

"Mentorointi on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa mentorin tehtävänä
on tukea ja ohjata aktoria hänen ammatillisessa kehittymisessään. Ohjaus
toteutuu mentorin ja aktorin välisissä keskusteluissa ja yhteistyössä.

 

Kauppakamarin mentorointiohjelma

Pohjois-Karjalan kauppakamari kehitti ja organisoi vuoden 2016 aikana maakunnan työelämän asiantuntijoiden ja opiskelijoiden välisen mentorointiohjelman, joka alkoi vuoden 2017 tammikuussa. Mentoreina toimivat pohjoiskarjalaiset yritysten ja muiden organisaatioiden esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät. Aktoreiksi valittiin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Ohjelman tavoitteena on
- opiskelijoiden tutustuminen sekä sitouttaminen alueen yrityksiin ja organisaatioihin,
- työelämän käytäntöihin ja toimintatapoihin perehtyminen,
- molemminpuolinen osaamisen kehittyminen,
- opintojen loppuunsaattamisen tukeminen sekä
- työelämään ja tehokkaaseen työntekoon siirtymisen edistäminen.