MENTOROINNILLA TULEVAISUUDEN MENESTYSTÄ

"Mentorointi on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa mentorin tehtävänä
on tukea ja ohjata aktoria hänen ammatillisessa kehittymisessään. Ohjaus
toteutuu mentorin ja aktorin välisissä keskusteluissa ja yhteistyössä.

 

Kauppakamarin mentorointiohjelma

Pohjois-Karjalan kauppakamari kehitti ja organisoi vuoden 2016 aikana maakunnan työelämän asiantuntijoiden ja opiskelijoiden välisen mentorointiohjelman, joka alkoi vuoden 2017 tammikuussa.

Hyväksi havaittua konseptia halutaan jatkaa ja uusi haku on nyt käynnissä. Mentoreiksi voivat hakea pohjoiskarjalaiset yritysten ja muiden organisaatioiden esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt. Aktoreiksi etsitään Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Ohjelman tavoitteena on

- opiskelijoiden tutustuminen sekä sitouttaminen alueen yrityksiin ja organisaatioihin,
- työelämän käytäntöihin ja toimintatapoihin perehtyminen,
- molemminpuolinen osaamisen kehittyminen,
- opintojen loppuunsaattamisen tukeminen sekä
- työelämään ja tehokkaaseen työntekoon siirtymisen edistäminen.

Lisätietoa mentoreille

Lisätietoa aktoreille

Hakuaikaa on 15.1.2018 saakka, joten toimi nopeasti!

Hae mentoriksi tästä linkistä.

Hae aktoriksi tästä linkistä.