Kauppakamari kouluttaa

Täydennämme koulutuskalenteria, kun uusien koulutusten ajankohdat selviävät. Koulutustoiveista voit ilmoittaa
koulutus- ja palvelupäällikkö Mari Tuoviselle, mari.tuovinen(at)kauppakamari.fi tai p. 050 5165 208 

Osakeyhtiön kirjanpito ja verotus »

Osakeyhtiön taloushallinnon kanssa tekemisissä olevilta vaaditaan laajaa osaamista osakeyhtiöiden kirjanpidon, tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä. Myös yrityksen johdolla/omistajalla on hyvä olla näppituntuma siitä miten erilaiset toimet ja järjestelyt vaikuttavat yrityksen taloudelliseen raportointiin ja mitä asioita tulisi huomioida verotuksen näkökulmasta. Tässä koulutuksessa perehdymme käytännönläheisesti osakeyhtiön kirjanpidon ja verotuksen keskeisimpiin kysymyksiin. Koulutus on suunnattu erityisesti osakeyhtiöiden kirjanpitäjille, controllereille, talouspäälliköille sekä yhtiöiden johdolle ja omistajille. Kouluttajana KHT Erkki Yli-rantala Revisum Oy

27.09.2018 Joensuu  Ilmoittaudu koulutukseen
Raportoi Excelin Pivotilla ja PowerPivotilla »

Excel on loistava työväline raportointiin. Se on parhaimmillaan muiden järjestelmien rinnalla, kun haluat yhdistää tietoja useista eri lähteistä ja saada niistä selkeitä raportteja. Säästät lisenssikuluissa, kun hyödynnät olemassa olevaa järjestelmää - Exceliä. Kun rutiinit automatisoidaan Excelin avulla, syntyy välitöntä työajansäästöä. Koulutus sopii sinulle, joka työssäsi luot raportteja ja yhteenvetoja tilannekatsauksiin ja päätöksentekoon. Haluat löytää isoista datamääristä oleellisen tiedon: trendejä, poikkeamia ja syy-seuraussuhteita. Haluat tuottaa liiketoiminnalle selkeitä raportteja mahdollisimman nopeasti ja esittää tulokset yleisölle vaikuttavasti. Koulutuksessa opit luomaan Pivotin avulla isosta aineistosta dynaamisia ja visuaalisia raportteja nopeasti ja helposti liiketoiminnan tarpeisiin. PowerPivot on tehnyt Excelistä raportointijärjestelmän, jolla voimme yhdistää eri aineistoja luoda entistä monipuolisimpia raportteja. Koulutus sopii erityisesti Excel-versioiden 2010, 2013 ja 2016 käyttäjille.

08.10.2018 verkkokoulutus  Ilmoittaudu koulutukseen
Tulliasioiden perusteet »

Koulutuspäivän aikana käydään lävitse tulliasioinnin perusteet tavaran luokittelusta, maahantuonnista ja vientimenettelyistä. Kouluttajina toimivat Kirsi Azaize-Dria, Marko Palander ja Jami Hirvonen Tullin koulutusyksiköstä, jossa he toimivat koulutus- ja opetustehtävissä.

11.10.2018 Joensuu  Ilmoittaudu koulutukseen
Tulorekisteri käyttöön - mikä muuttuu? »

Tulorekisteri muuttaa palkanmaksun ilmoitusmenettelyjä 2019. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Vuonna 2019 käyttöön otettava tulorekisteri aikaistaa ja yhdistää palkan maksamiseen liittyviä ilmoitusmenettelyjä. Suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Kouluttajana ylitarkastaja Pirkko Vuori Verohallinnosta.

23.10.2018 Joensuu  Ilmoittaudu koulutukseen
Asiakaskokemuksen ja myynnin johtaminen »

Tämän valmennuspäivän aikana keskitytään asiakaskokemuksen ja myynnin johtamisen eri osa-alueisiin. Käsittelyssä ovat muun muassa asiakaskokemuksen kriittiset pisteet sekä tekemisen ja myynnin johtaminen. Perehtymään päästään myös myyjien ja myynnin johtamisen eroihin. Valmentajana toimii Trainers’ Housen Juuso Helokangas. Juuso tekee päivittäin töitä asiakkaiden myyntiprosessien parissa. Hänellä on kymmenen vuoden kokemus etenkin asiantuntijaorganisaatioiden parista, IT- ja ohjelmistoalalta sekä mainos-, media- ja digitoimistoista. Osallistumalla valmennuspäivään valmentautumisesi tämän aiheen ympärillä ei jää ainoastaan yhteen päivään. Tulet saamaan käyttöösi BEAT-nimisen oppimispäiväkirjan kahden kuukauden ajaksi. BEAT on Trainers’ Housen muutosjohtamisen alusta, ja sen avulla valmennuksessa tekemäsi päätökset ja oivallukset kulkevat tiivisti mukanasi seuraavat kaksi kuukautta. BEATin avulla pääset myös tarkkailemaan sitä, miten itse opit sekä mitä kanssavalmentautujasi oivaltavat tämän aiheen ympärillä. Saat lisäksi viikoittain käyttöösi videosisältöä, joka muistuttaa sinua päivän tärkeistä teemoista. Valmentajana toimii Trainers' Housen Juuso Helokangas.

30.10.2018 Joensuu  Ilmoittaudu koulutukseen
Työsopimukset käytännönläheisesti » 31.10.2018 Joensuu  Ilmoittaudu koulutukseen
Raportoi ja analysoi Microsoft Power BI -työkalulla -perusteet »

Koulutus sopii sinulle, joka haluat kehittää raportointiprosesseja uudelle tasolle ja löytää sopivan raportointityökalun. Koulutuksessa kuulet, mitä mahdollisuuksia Microsoftin raportointityökalu Power BI tarjoaa tiedolla johtamiseen, arjen raportointiin, visualisointiin ja analytiikkaan.Power BI:n avulla eri järjestelmien dataa on vaivatonta yhdistää ja siitä saadaan muodostettua visuaalisesti vaikuttavia mittareita ja graafeja. Koulutuksessa käydään vaihe vaiheelta läpi, kuinka pääset työkalun avulla helposti alkuun. Saat selkeät ohjeet siitä, kuinka voit ottaa Power BI:n maksuttomasti käyttöön.

12.11.2018 verkkokoulutus  Ilmoittaudu koulutukseen
Excel makrot »

Usein käytetyt toimenpiteet voidaan koostaa makroksi ja ne voidaan suorittaa yhdellä komennolla Koulutus sopii sinulle, joka haluat oppia automatisoimaan rutiinitöitä ja tehostaa työskentelyä. Makrojen nauhoittaminen on helppo oppia. VBA-koodia opetellaan myös kirjoittamaan. Sen lisäksi opetellaan tekemään makropainike. Tutkitaan myös VBA-makrokoodia esimerkkien avulla.

19.11.2018 verkkokoulutus  Ilmoittaudu koulutukseen
Osakeyhtiön tilinpäätös »

Osakeyhtiön tilinpäätös koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi merkittävimmät ajankohtaiset tilinpäätöksen laadintaan liittyvät kysymykset. Päivän aikana käsitellään yhtiön tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sisältö sekä olennaiset seikat mitä näistä eristä niin tilitoimistojen henkilöstön sekä yrityksen johdon ja yrityksen taloudesta vastaavien tulee ottaa huomioon tilinpäätöstä laatiessaan. Olennaisimpia kysymyksiä oikean tilinpäätöksen laadinnan kannalta on mm. tase-erien oikeamääräiseen arvostamiseen liittyvät kysymykset ja yrityksen myynnin tulouttamiseen liittyvät kysymykset, jotka omalta osaltaan varmistavat oikean ja informatiivisen tilinpäätöksen. Koulutuspäivän yhteydessä käsitellään myös osakeyhtiön verotukseen liittyvää lainsäädäntöä sekä käytössä olevat tuloksenjärjestelymahdollisuudet. Lisäksi koulutuspäivän yhteydessä käydään läpi osakeyhtiön toimintakertomuksen laadintaan liittyvät olennaiset säännökset sekä liitetietojen merkitys asianmukaisen tilinpäätöksen laatimisessa. Koulutus tavoitteena on antaa osallistujille varmuutta siitä, että yrityksen tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti ja se täyttää niin yrityksen omistajien, viranomaisten kuin muidenkin sidosryhmien siihen kohdistamat tarpeet voimassa olevan tilinpäätösnormiston näkökulmasta. Kouluttajana KHT Erkki Yli-rantala, Revisum Oy

20.11.2018 Joensuu  Ilmoittaudu koulutukseen
Kauppakamarin veropäivä »

Kauppakamarin veropäivässä saat jälleen tuoreimmat tiedot verotuksen ja kirjanpidon tulevista ja vireillä olevista muutoksista. Verotuksessa muutoksia on odotettavissa muun muassa tulolähdejakoon ja sijoitusten verokohteluun. Aina ajankohtaisena aiheena päivässä on henkilökuntaetuuksiin liittyvä verotus- ja oikeuskäytäntö. Lisäksi tarkastellaan keskeisimpien korkeimman hallinto-oikeuden päätösten ja keskusverolautakunnan ennakkoratkaisujen vaikutusta verolainsäädännön tulkintaan. Ajankohtaista kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä osiossa käydään läpi haasteellisimpia asioita tilinpäätöksen laatijan näkökulmasta. Haasteelliseksi tilinpäätöksen laatiminen voi muodostua esimerkiksi silloin, kun yrityksen taloudellinen tilanne – kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus – on heikentynyt ja yrityksen kykyyn jatkaa toimintaa tulevaisuudessa sisältyy epävarmuustekijöitä. Lisäksi osiossa luodaan katsaus kirjanpitolautakunnan antamiin lausuntoihin ja selvitetään niiden vaikutusta tilinpäätöksen laatimiseen. Asiantuntijoina mm. johtaja Ann-Mari Kemell Keskuskauppakamari, KHT Risto Walden Bilanssi Oy

03.12.2018 Joensuu  Ilmoittaudu koulutukseen
Raportoi ja analysoi Microsoft Power BI -työkalulla -jatko »

Koulutus sopii raportoinnin ja BI-ammattilaiselle, joille Microsoft Power BI -työkalu on tuttu ja jotka haluavat laajentaa osaamistaan työkalun hyödyntämisestä. Koulutuksessa syvennetään Power BI -osaamista perehtymällä tietomallien luontiin, DAX-kielen mahdollisuuksiin ja raporttien visualisointiin sekä jakamiseen. Jos sinulle ei ole aikaisempaa kokemusta Power BI -työkalusta, suosittelemme Raportoi ja analysoi Microsoft Power BI -työkalulla – perusteet -koulutusta ma 24.9.2018 tai ma 12.11.2018.

10.12.2018 verkkokoulutus  Ilmoittaudu koulutukseen
Ennakkoperintä 2019 »

Asiantuntijana ylitarkastaja Pirkko Vuori, Verohallinto

13.12.2018 Joensuu  Ilmoittaudu koulutukseen